Regler for ansættelse af borgere i fleksjob

Et fleksjob er for personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen – fx en synshæmmet eller gangbesværet – som ikke kan opnå fuld beskæftigelse på normale vilkår.

Praktisk og økonomisk støtte til fleksjob påbegyndt efter 1. januar 2013

Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, som kommunen udbetaler til den ansatte.

Bevilling af fleksjob

Jobcentret bevilger som udgangspunkt et fleksjob for en periode af 5 år. Når den 5-årige periode udløber, tager jobcentret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcentret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed. Jobcentret kan yde vejledning om dette.

Hjælpemidler

Virksomheden kan efter ansøgning også få dækket ekstraomkostningerne, hvis fx der er brug for særlige indretninger af arbejdspladsen eller for at købe særlige hjælpemidler.

Motivation for både den ansatte og arbejdsgiver

Løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår aftales mellem virksomheden og den ansatte – på baggrund af kommunens vurdering af den pågældendes arbejdsevne og intensitet i det konkrete job.

Den ansatte i fleksjobbet er som udgangspunkt omfattet af lovgivningen for lønmodtagere – og dermed lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Den ansatte får således sygedagpenge, hvis han eller hun bliver syg eller går på barselsorlov. Desuden optjener medarbejderen ferie og fridage på lige fod med andre lønmodtagere.

Praktikperiode – lad det komme an på en prøve

Kommunen er med til at sikre, at medarbejderen kan udfylde jobbet. I nogle tilfælde kan det være en idé at aftale en praktikperiode, hvor både virksomheden og medarbejderen får afstemt forventningerne til jobbet. Praktikperioden kan som udgangspunkt løbe i op til 13 uger. Vilkårene skal naturligvis aftales med og godkendes af kommunen.

 

Drevet af Zendesk