Nye stillingsbetegnelser med virkning fra den 12. juni 2021

Hvad sker der med stillingsbetegnelserne?

12. juni fornyer vi stillingsbetegnelserne på Jobnet, på Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG) og i VITAS.

Det drejer sig om de stillingsbetegnelser, der kommer frem som en liste med forslag, når du begynder at udfylde et felt for at angive en stillingsbetegnelse. Du kan vælge at klikke på den rigtige stillingsbetegnelse på listen i stedet for at fortsætte med at skrive fritekst.

mceclip1.png

Figur 1: Eksempel på en bruger, der er i gang med at udfylde en stillingsbetegnelse og i en drop-down vises forslag til stillingsbetegnelser, som brugeren har mulighed for at vælge.

Efter d.12. juni 2021 vil der stadig komme forslag til stillingsbetegnelser frem på en liste, når du indtaster minimum tre karakterer. Dog kommer der generelt langt flere stillingsbetegnelser, du kan vælge mellem. Enkelte stillingsbetegnelser udgår.

De stillingsbetegnelser, du vælger fra listen med forslag, er vigtige for det digitale match mellem dem, der leder efter nyt arbejde, og virksomheder, der leder efter nye ansatte.

Derfor kan der være god grund til at lave et eftersyn af de stillingsbetegnelser, du har indtastet.

Nedenfor er beskrevet et afsnit til:

 • Tjekliste til borgere på Jobnet
 • Informationer til virksomheder på JobAG
 • Information til virksomheder om VITAS

Vigtigt: Fornyelsen af stillingsbetegnelser sker først d. 12. juni, og du skal ikke foretage dig noget før denne dato.

 

Hvordan skal du lave eftersyn?

De steder, hvor du har indtastet stillingsbetegnelser, kan du:

 1. Tjekke, at du så vidt muligt bruger en stillingsbetegnelse fra listen med forslag.

Fordi der er kommet flere stillingsbetegnelser på listen, er chancen nu større for at finde den rigtige stillingsbetegnelse, også selvom du ikke tidligere har kunnet finde den.

Hvis du bruger en fra listen, øger du dine muligheder for et digitalt match. Du skal naturligvis bruge en stillingsbetegnelse, som er dækkende for stillingens indhold, så hvis du ikke finder den rigtige betegnelse på listen, skal du blot fortsætte i fritekst, hvis det er muligt.

 1. Tjekke, at du får fjernet stillingsbetegnelser, som er udgået fra listen. Det gælder de steder, hvor der er funktioner, som ikke virker, hvis stillingsbetegnelsen er udgået.

 

Tjekliste for Jobnet

Hvor skal du lave eftersyn?

 • Jeg søger job som

  Her kan du kun vælge en stillingsbetegnelse fra listen og kan ikke skrive fritekst. Hvis du er tilmeldt som ledig, skal du have mindst én stillingsbetegnelse, som findes på listen. Du får direkte besked på Jobnets forside, hvis en eller flere stillingsbetegnelser er udgået. Hvis det er tilfældet, så slet den stillingsbetegnelse, der er udgået og udskift med en ny. Du bør gøre det første gang, du kommer på Jobnet efter d. 12. juni. Hvis du ikke får gjort det, regnes din registrering i ”Jeg søger job som” som ikke udfyldt, og det kan have afgørende betydning, hvis du er ledig.


 • CV-Oplysninger

  I området med Arbejdserfaring i CV’et kan du udfylde stillingsbetegnelser både ved at skrive fritekst og ved hjælp af listen med forslag. Hvis du tidligere har udfyldt med fritekst, fordi du ikke kunne finde den rigtige stillingsbetegnelse på listen, kan du se, om den rigtige stillingsbetegnelse nu er kommet på listen og vælge den i stedet. Det vil optimere din mulighed for et match med virksomheder, som også vælger fra den samme liste, når de leder efter nye medarbejdere.

 

 • Find Job – gemte søgninger

  På Find job kan du gemme de søgekriterier, du tit bruger, så du nemt kan lede efter stillinger igen, uden at skulle starte forfra med at sætte de samme kriterier op. Hvis du som søgekriterium har brugt en stillingsbetegnelse fra listen, som er udgået, så vil de gemte søgekriterier ikke længere give nogen match. Du kan derfor med fordel slette det gamle sæt af søgekriterier og sætte nye søgekriterier op med en stillingsbetegnelse, som findes på listen.

 

 • Find job- Jobagenter

  I forbindelse med, at du på Find Job udvælger nogle søgekriterier, kan du oprette en jobagent, så du får sendt en besked på e-mail, når der er nye jobannoncer, som matcher kriterierne. Hvis du som søgekriterium har brugt en stillingsbetegnelse fra listen, som er udgået, så vil der ikke længere være match, og du vil derfor ikke modtage mails. Du kan derfor med fordel slette de gamle jobagenter, og lave nye jobagenter med en stillingsbetegnelse, som findes på listen.

 

Hvad skal du også være opmærksom på?

 • Dine stillingsbetegnelser kan være skiftet ud

  Du kan opleve, at en stillingsbetegnelse, som du tidligere har valgt, er skiftet ud med en anden. Det er fordi, vi har valgt, at erstatte en stillingsbetegnelse med en, som er mere brugt i dag, og som dækker eller ca. dækker det samme indhold. Fx har vi skiftet stillingsbetegnelsen ”Grillekspedient (grillmedarbejder)” ud med ”Fast food ekspedient”.

 

 • Din valgte stillingsbetegnelser kan fremgå i parentes efter en overordnet stilling

  Du kan opleve, at den stillingsbetegnelse, du vil indtaste eller har valgt fra listen, fremgår i parentes efter en mere overordnet stillingsbetegnelse. Fx kan du ønske at skrive ”Vejhjælpsmekaniker”, men det viser sig, at du kun kan vælge ”Automekaniker (vejhjælpsmekaniker)”. Årsagen er, at stillingsbetegnelsen indgår i det digitale match. Vi har besluttet, at du som vejmekaniker ikke kun skal vises jobannoncer med ledige vejmekaniker-stillinger, men derimod skal vises alle ledige automekaniker-stillinger i dit område, som findes på Jobnet. Derfor bliver du matchet på den overordnede stilling ”Automekaniker”, og derfor fremgår den først.

Information om JobAG - Jobnet for Arbejdsgivere

De nye stillingsbetegnelser får ikke de store konsekvenser for brugere af JobAG:

 • Opslå jobannoncer

  Når du opretter en jobannonce, skal du vælge en stillingsbetegnelse fra listen, som viser sig, når du begynder at indtaste i det relevante felt. Vær opmærksom på, at der er kommet flere og nye stillingsbetegnelser, som du måske ikke tidligere har kunnet bruge.

 

 • Opslå jobordre

  Når du opretter en jobannonce, skal du vælge en stillingsbetegnelse fra listen, som viser sig, når du begynder at indtaste i det relevante felt. Vær opmærksom på, at der er kommet flere og nye stillingsbetegnelser, som du måske ikke tidligere har kunnet bruge.

 

 • Søg i CV-banken

  Her vælger du en stillingsbetegnelse fra listen gennem indtastning i det relevante felt. Vær opmærksom på, at der er kommet flere og nye stillingsbetegnelser, som du måske ikke tidligere har kunnet bruge, og som nu giver nye muligheder for match.

  Hvis du genbruger en gammel søgning (”CV-agent”), hvor stillingsbetegnelsen er udgået, (fx er ”Grillekspedient (grillmedarbejder)” skiftet ud med ”Fast food ekspedient”), skal du slette denne og lave en ny søgning med den nye stillingsbetegnelse. Hvis du oplever, at du ikke får nogle match på en gammel søgning, kan det skyldes, at der er kommet en ny stillingsbetegnelse.

 

Hvad skal du også være opmærksom på?

 • Din valgte stillingsbetegnelser kan fremgå i parentes efter en overordnet stilling

  Når du indtaster tre karakterer, vil JobAG vise dig overordnede stillingsbetegnelser og synonymer til stillingsbetegnelser, der indeholder de indtastede karakterer. Synonymer til en stillingsbetegnelse bliver vist i en parentes efter den overordnede stillingsbetegnelse. JobAG registrerer kun den overordnede stillingsbetegnelse, uanset om du vælger en stillingsbetegnelse med eller uden synonym. Et eksempel: Hvis du skriver ”vej” => ”vejhjælpsmekaniker”, vil det i JobAG fremgå som ”Automekaniker (Vejhjælpsmekaniker) ”.

 

Information om VITAS

De nye stillingsbetegnelser vil først blive indført på VITAS i september, fordi der ikke er sammenhæng mellem stillingsbetegnelser i VITAS ansøgninger og bevillinger og en eventuel jobannonce.

Drevet af Zendesk