Nyheder på Jobnet

Ændringer i Jobloggen fra d. 13. juni 2020

 

Jobloggen er dit redskab til at registrere og have overblik over din jobsøgning. Dine registreringer kan ses af dine jobkonsulenter, så I har et fælles udgangspunkt, når I skal arbejde sammen om din jobsøgning.

Efter d. 12. juni 2020 vil du opleve, at din Joblog ser anderledes ud:

 1. Der vil være færre valgmuligheder, når du skal udfylde oplysninger om den enkelte log. Det sker, så det bliver hurtigere at udfylde en log.
 2. Der vil være flere muligheder for at styre din visning af de logs, du allerede har oprettet. Det sker, så det bliver nemmere at få et overblik over dine logs.

Når de digitale redskaber, man arbejder med, ændrer sig, skal man ofte lige vænne sig til det nye. Derfor er der lavet en oversigt her, som viser de vigtigste ændringer.


Ændringer på siden, hvor du skal udfylde en log

Når du opretter en ny log om jobansøgning, skal du som hidtil udfylde oplysninger om stillingen, om virksomheden og om din jobansøgning. Du kan også fortsat tilføje den ansøgning og det CV, du vælger at sende til arbejdsgiveren.

De vigtigste ændringer består i, at oplysningen om, hvordan du fandt jobbet, vises sammen med status på ansøgningen og måden, du skal søge jobbet på. Desuden får du færre valgmuligheder at klikke på, når du skal udfylde oplysningerne.

Fra d. 13. juni vil området derfor se således ud:

mceclip1.png

 1. Hvor langt er du med at søge dette job?

  Der vil fremover være 3 valgmuligheder, når du skal markere status for, hvor langt du er i jobsøgningen, nemlig 'Ikke søgt', 'Søgt' og 'Samtale'.
  Dermed udgår de to statusser 'Afslag' og 'Fik Job'.
  Hvis du tidligere har markeret nogle logs med status 'Afslag' eller 'Fik Job', vil de fremover være markeret med status 'Søgt'.

 2. Hvordan fandt du jobbet?

  Der vil fremover være 3 valgmuligheder, når du skal markere, hvordan du har fundet jobbet, nemlig 'Opslået stilling', 'Uopfordret' og 'Gennem Netværk'.
  Dermed udgår valgmuligheden 'Blev kontaktet'.
  Hvis du tidligere har brugt valgmuligheden 'Blev kontaktet' i nogle af dine logs, vil de fremover blive vist med markeringen 'Gennem netværk'.

 3. Hvordan søger du jobbet?

  Der vil fremover være 3 valgmuligheder, når du skal markere, hvordan du søger jobbet, nemlig 'Digitalt', 'Telefonisk' og 'Personligt'.
  'Digitalt' er en ny valgmulighed.
  Valgmulighederne 'Mail/brev', 'Facebook/ LinkedIn' og 'Webansøgning' udgår, og hvis du har tidligere logs, som er markeret med disse valgmuligheder, vil de fremover blive vist med markeringen 'Digitalt'.
  Valgmuligheden 'Andet' udgår også - sammen med det fritekstfelt, hvor du uddyber, hvordan du har søgt jobbet. Hvis du tidligere har brugt denne valgmulighed i dine logs, vil de fremover blive vist med markeringen 'Personligt'.

Du kan fortsat redigere dine logs. Hvis du, efter ændringerne af Jobloggen ikke synes, at dine tidligere logs har fået de rigtige markeringer, kan du vælge en af de andre muligheder.


Ændringer på siden, hvor du får et overblik over dine logs


Forsiden af Jobloggen vil have den samme opbygning som nu, hvor du øverst kan oprette en ny Log om Jobsøgning eller en ny Log om Anden Aktivitet. Under det vises området, hvor du kan udsøge og filtrere de logs, du tidligere har lavet, så du får dem vist i området nederst på siden på den måde, der giver mest mening for dig.


På denne side kommer der ændringer i det område, hvor du søger logs frem og filtrerer dem, der er relevante for dig at se.


Fra d. 13. juni vil området se således ud:

mceclip2.png

 1. Datoindstilling for visningen

  Du vil fremover kunne indstille, så du kun ser logs inden for en bestemt tidsperiode.
  Når du åbner for Jobloggen-forsiden, vil du automatisk få vist logs du enten har oprettet eller redigeret i den seneste måned.
  Hvis du ønsker at se længere tid tilbage eller logs fra en bestemt periode, kan du klikke på de små kalender-ikoner og ændre på datoerne, før du klikker på 'Søg'.

 2. Synlige filtre, visning af antal logs og nye placeringer

  Når du åbner for Joblog-forsiden, vil du automatisk få vist 'Alle logs' du enten har oprettet eller redigeret i den seneste måned. , uanset hvilken status, de har – om de er markeret med 'Ikke Søgt', 'Søgt' eller 'Samtale' – eller hvis der er tale om logs om Anden Aktivitet.
  Du kan også vælge at filtrere, så du kun får vist de logs, der har en bestemt status.

  Placeringen af de logs, du ser, vil dog ændre sig efter, hvilket filter du har valgt:

  • 'Alle Logs' – den log, du senest har ændret ved, ligger øverst
  • 'Ikke Søgt' – den log, der først har deadline for ansøgning, ligger øverst.
  • 'Søgt' – den log, du senest har markeret med 'Søgt', ligger øverst
  • 'Samtale'- den log, du senest har markeret med 'Søgt', ligger øverst

  På filtreringsknapperne står der, hvor mange logs, som har den pågældende status.

 3. Afsluttede logs (læs mere om disse længere nede)

  Afsluttede logs kan du se nederst på listen. Du kan også vælge ikke at se de afsluttede logs ved at klikke fluebenet væk.

Ny mulighed for at styre din visning


På den nederste del af Joblogforsiden vises de logs, som du har søgt/filtreret frem.
Den enkelte log bliver også fremover vist i form af et 'Card'.

Nedenfor vises 2 billeder af, hvordan Cards vil se ud efter 12. juni: Øverst er et Card, som det ser ud, når loggen er aktiv. Under det, kan du se, hvordan det ser ud, når loggen ikke er afsluttet:

 

mceclip3.png

 1. Log kan sættes i tilstanden 'Afsluttet'

  Du kan fremover beslutte, at en log, du har oprettet, ikke længere er så relevant, at du har behov for at få den vist på den øverste del af din skærm ved at klikke på linket 'Markér log som afsluttet'.

  Det kan være logs på stillinger, du har besluttet ikke at søge alligevel. Det kan være logs på job, du har søgt eller har været til samtale på, og måske afventer at høre tilbage om eller har fået afslag på.

  Ved at klikke på 'Markér som afsluttet', vil Cardet næste gang, du åbner for Jobloggen blive vist nederst – under de aktive logs.

  Som tidligere nævnt, kan du også beslutte i filtreringen, at du slet ikke vil have vist de logs, du har markeret med status 'Afsluttet'.

  En afsluttet log forsvinder ikke fra systemet og indgår fortsat i den beregning af det antal job, du har søgt i perioden.

 2. Synligt, at loggen er 'Afsluttet'

  En trekant markerer, at loggen har tilstanden 'Afsluttet'.

 3. Genaktivering af afsluttet log

  Ved at klikke på linket for genaktivering, ophæves tilstanden 'Afsluttet'.
Drevet af Zendesk