Hvor finder jeg forberedelsesskemaet?

 

Hvad skal forberedelsesskemaet anvendes til?

Forberedelsesskemaet er tænkt som et redskab og et udgangspunkt, der giver dig mulighed for at reflektere over din situation. Samtidig kan det understøtte vejlederens forberedelse til jeres samtale i jobcentret om din vej mod job og/eller uddannelse. Det sker via en række spørgsmål, som du skal besvare på Jobnet og indsende til dit jobcenter.

Hvem får et forberedelsesskema?

Alle nyledige borgere, som søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller dagpenge (herunder dimittender), og som er meldt ledig, bliver tilbudt at udfylde forberedelsesskema.

Modtager du kontant-/uddannelseshjælp, er du nyledig, når du:

  • Ikke tidligere har været registreret i jobcentret
  • Ikke har modtaget kontant-/uddannelseshjælp i 1 måned

Modtager du dagpenge fra din a-kasse, så er du nyledig, når du:

  • Ikke tidligere har været tilmeldt
  • Har været afmeldt i mindst 6 måneder (180 dage) uanset afmeldeårsagen

Hvor finder jeg forberedelsesskemaet?

På din forside på Jobnet vil du have nedenstående grønne besked, som giver dig mulighed for at besvare relevante spørgsmål, der passer til dig og din situation.

mceclip0.png

 

Er du dagpengemodtager (herunder dimittend), har du efter din tilmelding adgang til forberedelsesskemaet i 12 uger.

Når du har besvaret og indsendt dit forberedelsesskema, kan du ikke ændre din besvarelse. Har du ændringer, skal du kontakte dit jobcenter.

På menusiden 'Jobsøgning' under menupunkt 'Forberedelsesskema' kan du se det besvarede forberedelsesskema i 12 uger.

 

mceclip1.png

 

 

Drevet af Zendesk