Hvem kan få en jobrettet uddannelse?

Uddannelse er centralt i den nye beskæftigelsesindsats og indebærer, at ledige med færrest kvalifikationer i højere grad kan bruge tiden som ledig til at dygtiggøre sig. Det store fokus på uddannelse skyldes, at næsten hver tredje ledige er ufaglært, og samtidig er mange lediges kvalifikationer blevet overhalet af udviklingen i samfundet. I beskæftigelsesreformen gives der mulighed for jobrettet uddannelse: 

Alle ledige

  • Uanset hvilken faglig baggrund du har, kan du nu få et kort jobrettet uddannelsesforløb. Udgangspunktet er, at uddannelsen skal være målrettet konkrete job, som der er en forventning om vil opstå inden for en kort tidshorisont. Du kan få bevilget uddannelsen, hvis den står på positivlisten for den kommune, du bor i. Hvilke uddannelser, der står på den regionale positivliste, udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Dit jobcenter har stadig mulighed for at bevilge dig andre kurser, hvis det vurderes at være den bedste hjælp til dig, så du kan få et job. 

Du kan henvende dig i dit jobcenter eller din a-kasse for at høre nærmere om dine muligheder for et kort jobrettet uddannelsesforløb.
 

Ufaglærte, faglærte og ledige med både erhvervsuddannelse og en kort videregående uddannelse

  • Hvis du er ufaglært, faglært eller både har en kort videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse, kan du få op til 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledigheds­dag. Du kan kun få bevilget uddannelsen, hvis den fremgår af den landsdækkende positivliste, og det er din a-kasse, som godkender dit valg af uddannelse. Hvilke uddannelser, der står på den landsdækkende positivliste, udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 

Du kan henvende sig i dit jobcenter eller din a-kasse for at høre nærmere om muligheden for 6 ugers jobrettet uddannelse.

 

 

Drevet af Zendesk