Vilkår for brug af Jobnet for Arbejdsgivere?

 

Vilkår for brug af Jobnet - virksomhed

Alle danske virksomheder kan bruge Jobnet. Det er gratis. Det gælder både søgning i CV-banken og annoncering på Jobnet.

På Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG) kan arbejdsgivere få adgang til jobsøgeres data. Vi har derfor fastsat nogle regler, som arbejdsgivere skal overholde. Du må kun bruge oplysninger i CV-banken til at rekruttere til din egen virksomhed eller en virksomhed, som du repræsenterer. Det er ikke tilladt at hente eller kopiere CV’er fra Jobnet for Arbejdsgivere og gemme dem i et system udenfor JobAG, da det er et brud efter lovgivningen om databeskyttelse. Vi vil også gøre opmærksom på, at vi overvåger virksomhedernes brug af Jobnet for Arbejdsgivere for at sikre, at Jobnet for Arbejdsgivere kun bruges i overensstemmelse med vilkårene. Brud på datasikkerheden anmeldes efter gældende lovgivning.

STAR bruger data fra virksomhedernes jobopslag på Jobnet til at overvåge udviklingen på arbejdsmarkedet. Virksomhederne kan i den forbindelse blive kontaktet af en leverandør på vegne af STAR med spørgsmål om resultatet af forsøget på at få besat den opslåede ledige stilling. Kontakten kan evt. ske på baggrund af virksomhedernes registrering af kontaktoplysninger på Jobnet.

Virksomhedens jobopslag anvendes endvidere ved udarbejdelsen af diverse statistikker og analyser, herunder overvågning af udviklingen i jobomsætningen på det danske arbejdsmarked samt til analyser af virksomhedernes kompetenceefterspørgsel.


Generelle regler

Din virksomhed skal have et gyldigt CVR-nummer for at blive oprettet som bruger på Jobnet. Og vi beder dig være opmærksom på, at du ikke må annoncere eller søge efter medarbejdere til blokaderamte områder.


Regler for brug af CV-banken

Du må bruge CV-banken til at søge og kontakte jobsøgere for at tilbyde dem lønnet beskæftigelse i den virksomhed, du repræsenterer. Du må kun bruge oplysninger i CV-banken til at rekruttere til din egen virksomhed eller en virksomhed, som du repræsenterer. Det er ikke tilladt at hente eller kopiere CV’er fra Jobnet for Arbejdsgivere og gemme dem i et system udenfor JobAG, da det er et brud efter lovgivningen om databeskyttelse. Brud på datasikkerheden anmeldes efter gældende lovgivning. Det er ikke tilladt at kræve nogen form for betaling fra jobsøgere for ansættelses- eller opgavetilbuddet.

Når du kontakter en jobsøger via Jobnet for Arbejdsgivere, kan din henvendelse kun ses af jobsøgeren.


Regler for annoncering

Virksomhedssupporten hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemgår alle jobannoncer, før de kommer på Jobnet. Annoncerne skal overholde disse krav:

Annoncerne må hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle ud fra køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller mational, social eller etnisk oprindelse. Det er nemlig i strid med lovgivningen på området.

Det er dog tilladt i annoncer at opfordre det ene køn til at søge ansættelse, hvis kønnet er underrepræsenteret. Fx ved at skrive "Vi ønsker en ligelig kønsfordeling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor mænd/hhv. kvinder til at søge. Mænd/hhv. kvinder har dog ikke fortrinsret ved ansættelsen."

Jobnet må kun bruges til at søge efter jobsøgere for at tilbyde dem beskæftigelse i den virksomhed, du repræsenterer.

Annoncen må ikke kunne virke anstødelig eller opfordre til ulovligheder.

Der må ikke opkræves nogen form for betaling eller godtgørelse fra jobsøgerne for ansættelses- eller opgavetilbuddet.

Vi beder dig være opmærksom på, at du ikke må annoncere eller søge efter medarbejdere til blokaderamte områder.


Generelt om  annoncer

Dine annoncer skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at en jobsøger kan vurdere, om jobbet er interessant for ham eller hende. Du skal derfor bl.a. indtaste:

 • Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer
 • Arbejdsstedets adresse
 • Overskrift på jobbet
 • Hvad går arbejdet ud på?
 • Hvilke kvalifikationer skal ansøgeren have?
 • Hvordan vil du modtage ansøgninger?
 • Er det fast eller tidsbegrænset ansættelse?
 • Er det fuldtid eller deltid?
 • Hvornår skal man starte?
 • Hvornår er der ansøgningsfrist?
 • Hvor længe skal annoncen være på Jobnet?

Vi beder dig være opmærksom på, at du ikke må annoncere eller søge efter medarbejdere til blokaderamte områder.

Du kan læse mere om vilkårene for annoncering på Jobnet nedenfor.

Hvad må annoncen ikke indeholde

Virksomhedssupporten hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemgår alle jobannoncer, før de bliver annonceret på Jobnet. De tjekker, om annoncen lever op til følgende krav:

Annoncerne må hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle ud fra køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er nemlig i strid med lovgivningen på området.

 • Det er dog tilladt i annoncer at opfordre det ene køn til at søge ansættelse, hvis kønnet er underrepræsenteret. Fx ved at skrive "Vi ønsker en ligelig kønsfordeling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor mænd/hhv. kvinder til at søge. Mænd/hhv. kvinder har dog ikke fortrinsret ved ansættelsen.
 • Jobnet må kun bruges til at søge og kontakte jobsøgere for at tilbyde dem beskæftigelse i den virksomhed, du repræsenterer.
 • Annoncen må ikke kunne virke anstødelig eller opfordre til ulovligheder.
 • Der må ikke opkræves nogen form for betaling eller godtgørelse fra jobsøgerne for ansættelses- eller opgavetilbuddet.

Godkendelse og annoncering

Virksomhedssupporten hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering henvender sig til kontaktpersonen for annoncen for at drøfte sagen, hvis jeres annonce ikke overholder reglerne.

Virksomhedssupporten godkender annoncen inden for 24 timer, hvis indholdet er i overensstemmelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kvalitetssikringsdokument.

Annoncer indsendt på helligdage og i weekender vil senest blive behandlet på den førstkommende hverdag.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forbeholder sig ret til at bede virksomheden om flere oplysninger i forbindelse med godkendelsen af stillingsannoncer, at nægte at offentliggøre stillingsannoncer på Jobnet.dk, hvis stillingsannoncen strider mod gældende regler eller mod hensynet til jobsøgere og andre brugere, at bede virksomheden om flere oplysninger i forbindelse med stillingtagen til, om publicerede annoncer skal afpubliceres, og til at afpublicere allerede offentliggjorte stillingsannoncer uden varsel.

Visning i andre Jobbanker

Job på Jobnet kan også blive vist i andre jobbanker - uden omkostninger for virksomheden. Det kan fx dreje sig om Jobindex og Fagjob. Det sker ved, at andre jobbanker via en robot 'høster' job fra Jobnet - ligesom Jobnet høster job fra virksomheders hjemmesider.

Virksomheden kan ved den enkelte annonceoprettelse vælge, om annoncen også skal vises på www.workindenmark.dk samt på EURES, den Europæisk Portal For Jobmobilitet.

Sletning af annoncer

Annoncer slettes automatisk fra Jobnet 12 måneder efter annoncens udløb.


Support

Har du spørgsmål til indholdet af dine annoncer, er du velkommen til at ringe til virksomhedssupporten på 70258725 mandag - fredag kl. 8 - 15.

Har du generelle spørgsmål om Jobnet for Arbejdsgivere, er du velkommen til at kontakte virksomhedssupporten på 70258725 eller virksomhedssupport@star.dk.

Tak fordi du bruger Jobnet for Arbejdsgivere. Du er med til at skabe gennemsigtighed på arbejdsmarkedet.


Venlig hilsen

Virksomhedssupporten

Drevet af Zendesk