Hvor kommer jobforslagene på 'Min side' fra?

Jobforslagene, der bliver vist på 'Min side', matcher de oplysninger, du har givet i dit CV/Jeg søger job som.

Listen med jobforslag til dit CV er kun et lille udpluk af de mange job, der vises på Jobnet. Listen tager kun udgangspunkt i enkelte af de oplysninger (stillingsbetegnelse og bopæl), du har skrevet i dit CV.

 

Jobforslagene vises i prioriteret rækkefølge:

 

 1. Job i din region, som præcist matcher dit CV på stillingsbetegnelser,
 2. Job i lokalområdet, som er beslægtet med de stillingsbetegnelser, som du har angivet i CV’et – det vil sige job med stillingsbetegnelser inden for samme erhvervsområde,
 3. Hotjob i lokalområdet – job uden krav om særlige kvalifikationer.

 

Er der for få job, som matcher under punkt 1, er listen suppleret med flere job, som matcher under punkt 2 og/eller punkt 3. Der vises maksimalt  10 job.

 

For fleksjobvisiterede

Når du er fleksjobvisiteret, vil du få vist jobforslag i følgende prioritering:

 

  1. Fleksjob, hvor stillingsbetegnelse matcher 100 pct. dine jobønsker, hvor arbejdsstedet ligger i din: Kommune – Nabokommuner - Region
  2. Fleksjob, hvor stillingsbetegnelse er beslægtet med dine jobønsker, hvor arbejdsstedet ligger i din: Kommune - Nabokommuner
  3. Deltidsstillinger, ikke fleksjob, hvor stillingsbetegnelse matcher 100 pct. med dine jobønsker, hvor arbejdsstedet ligger i din: Kommune - Nabokommuner
  4. Deltidsstillinger, ikke fleksjob, hvor stillingsbetegnelse er beslægtet med dine jobønsker,  hvor arbejdsstedet ligger i din: Kommune - Nabokommuner
  5. Almindelige fuldtidsstillinger, ikke-fleksjob, hvor stillingsbetegnelse matcher 100 pct. din jobønsker, hvor arbejdsstedet ligger i din: Kommune - Nabokommuner
  6. Almindelige fuldtidsstillinger, ikke fleksjob – hvor stillingsbetegnelse er beslægtet med dine jobønsker, hvor arbejdsstedet ligger i din: Kommune - Nabokommuner

 

Hvis jobforslagene ud fra dit CV ikke svarer til forventningerne, kan du med fordel se på, om dit CV skal opdateres.

 

 

Drevet af Zendesk