Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, er blevet forlænget

Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten aftalte i forbindelse med finansloven for 2013, at etablere en uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 30.december 2012 til og med den 30. juni 2013. Ordningen giver disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. 

Regeringen og Enhedslisten har i maj 2013 indgået aftale om at forlænge uddannelsesordningen med ½ år. Forlængelsen omfatter ledige, som opbruger deres ret til dagpenge i perioden fra den 1. juli 2013 til og med den 5. januar 2014, og personer hvis ret til uddannelsesordningen udløber i perioden 29. juni til og med 31. december 2013. Disse personer får ret til uddannelsesordningen med visse uddannelser og særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder inden for en referenceperiode på 12 måneder, efter at dagpengeretten/retten til uddannelsesordningen er opbrugt. 

De personer, der kan gøre brug af uddannelsesordningen, er ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 30.december 2012 og senest den 5. januar 2014. Hvis man er i målgruppen, skal man henvende sig i jobcenteret og tilkendegive, at man gerne vil gøre brug af sin ret til at blive omfattet af uddannelsesordningen. Man kan henvende sig, før dagpengeperioden udløber og tilkendegive, at man ønsker at blive omfattet af ordningen fra det tidspunkt, ens dagpengeret er opbrugt. Man kan også henvende sig, efter at dagpengeretten er opbrugt, men man bliver så først omfattet fra det tidspunkt, man har henvendt sig. 

Personer, der allerede er omfattet af uddannelsesordningen, fortsætter i ordningen uden fornyet ansøgning.

Læs mere om den uddannelsesordningen her

Drevet af Zendesk