Hvilke oplysninger får jeg i Dagpengetælleren?

Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og overblik over din situation. På Jobnet har vi derfor udarbejdet grafiske dagpengetællere, der viser dig:

  • hvor mange dagpengetimer, du har brugt, og dermed hvor mange timer, du har tilbage
  • hvor mange arbejdstimer, din a-kasse har registreret
  • hvis du modtager supplerende dagpenge, får du vist, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge, så du ved, hvor mange uger du fortsat kan modtage supplerende dagpenge
  • Du får ligeledes vist, hvor mange uge med supplerende dagpenge, du har optjent i forhold til enten at forlænge tiden med supplerende dagpenge eller genoptjene muligheden for at få supplerende dagpenge

På baggrund af ovenstående viser vi desuden:

  • forventet udløb af din dagpengeperiode
  • hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan forlænge din dagpengeperiode med i op til 1 år (beregnes på baggrund af hvor mange timer, du har arbejdet i din nuværende dagpengeperioden)
  • hvor mange arbejdstimer du har haft, i forhold til muligheden for at genoptjene en ny dagpengeperiode
  • en karenstæller, der viser, hvor mange timer du har arbejdet i den indeværende 4-måneders periode 

Data opdateres løbende - fx opdateres tælleren for hvor mange dagpengetimer, du har brugt omkring den 11. hver måned.

Du kan i de følgende videoer og Quick-guiden få yderligere oplysninger om Dagpengetællere.


Der er udarbejdet 2 videoer:

  • Den første giver dig en generel introduktion og overblik over regler og de nye muligheder i forbindelse med dagpengetællere: Forstå reglerne og dine muligheder (5 min) - åbner i et nyt vindue 

  • Den anden video gennemgår, hvordan tællerne vises på Jobnet, når du som dagpengemodtager er logget ind på 'Min side'. Tællervisningen på Jobnet tager udgangspunkt i din konkrete dagpengesituation: Dagpengetællere på Jobnet (7 min) - åbner i et nyt vindue

De 2 videoer kan du også se under menupunktet 'Planer og aftaler' og dagpengetællere, når du som dagpengemodtager er logget ind på 'Min side'. Du vil finde den under velkomstteksten, som én samlet video.


Den samlede video om Dagpengetællere - Regler og muligheder (12 min) - åbner i et nyt vindue


Videoerne findes også i papirformat (Quisk-guide), som du har mulighed for at printe ud:

 

Drevet af Zendesk