Hvilke oplysninger får jeg i Dagpengetælleren?

Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og overblik over din situation. På Jobnet har vi derfor udarbejdet grafiske dagpengetællere, der viser dig:

  • Hvor mange dagpengetimer, du har brugt, og dermed hvor mange timer, du har tilbage
  • Hvor mange arbejdstimer, din a-kasse har registreret
  • Hvis du modtager supplerende dagpenge, får du vist, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge, så du ved, hvor mange uger du fortsat kan modtage supplerende dagpenge
  • Du får ligeledes vist, hvor mange uge med supplerende dagpenge, du har optjent i forhold til enten at forlænge tiden med supplerende dagpenge eller genoptjene muligheden for at få supplerende dagpenge

På baggrund af ovenstående viser vi desuden:

  • Forventet udløb af din dagpengeperiode
  • Hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan forlænge din dagpengeperiode med i op til 1 år (beregnes på baggrund af hvor mange timer, du har arbejdet i din nuværende dagpengeperioden)
  • Hvor mange arbejdstimer du har haft, i forhold til muligheden for at genoptjene en ny dagpengeperiode
  • En karenstæller, der viser, hvor mange timer du har arbejdet i den indeværende 4-måneders periode 

Data opdateres løbende - fx opdateres tælleren for hvor mange dagpengetimer, du har brugt omkring den 11. hver måned.

Du kan i de følgende videoer og Quick-guiden få yderligere oplysninger om Dagpengetællere.


Der er udarbejdet 2 videoer:

  • Den første giver dig en generel introduktion og overblik over regler og de nye muligheder i forbindelse med dagpengetællere: Forstå reglerne og dine muligheder (5 min) - åbner i et nyt vindue 

  • Den anden video gennemgår, hvordan tællerne vises på Jobnet, når du som dagpengemodtager er logget ind på Jobnet. Tællervisningen på Jobnet tager udgangspunkt i din konkrete dagpengesituation: Dagpengetællere på Jobnet (7 min) - åbner i et nyt vindue

De 2 videoer kan du også se under menupunktet 'Planer og aftaler - Dagpengetællere', når du som dagpengemodtager er logget ind på Jobnet. Du vil finde den under velkomstteksten, som én samlet video.


Den samlede video om Dagpengetællere - Regler og muligheder (12 min) - åbner i et nyt vindue


Videoerne findes også i papirformat (Quick-guide), som du har mulighed for at printe ud:

 

Drevet af Zendesk