Hvilke oplysninger får jeg i Dagpengetælleren?

Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og overblik over din situation. På Jobnet har vi derfor udarbejdet grafiske dagpengetællere, der viser dig:

  • Hvor mange dagpengetimer, du har brugt, og dermed hvor mange timer, du har tilbage
  • Hvor mange arbejdstimer, din a-kasse har registreret
  • Hvis du modtager supplerende dagpenge, får du vist, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge, så du ved, hvor mange uger du fortsat kan modtage supplerende dagpenge
  • Du får ligeledes vist, hvor mange uge med supplerende dagpenge, du har optjent i forhold til enten at forlænge tiden med supplerende dagpenge eller genoptjene muligheden for at få supplerende dagpenge

På baggrund af ovenstående viser vi desuden:

  • Forventet udløb af din dagpengeperiode
  • Hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan forlænge din dagpengeperiode med i op til 1 år (beregnes på baggrund af hvor mange timer, du har arbejdet i din nuværende dagpengeperioden)
  • Hvor mange arbejdstimer du har haft, i forhold til muligheden for at genoptjene en ny dagpengeperiode
  • En karenstæller, der viser, hvor mange timer du har arbejdet i den indeværende 4-måneders periode 

Data opdateres løbende - fx opdateres tælleren for hvor mange dagpengetimer, du har brugt omkring den 11. hver måned.

Du kan i Quick-guide få yderligere oplysninger om dagpengetælleren:

 

Drevet af Zendesk